• Omgevingsvergunning voor elke klus

Type omgevingsvergunningen

Aanbouw

Een aanbouw of uitbouw is een gebouw wat aan een ander bouwwerk is geplaatst. Hierbij is er een directe toegang vanuit het basisbouwwerk tot het aan- of uitgebouwde door middel van bijvoorbeeld een deur.

Dakterras vergunningBalkon

Een balkon is een open platform dat niet gelijkvloers voor een muur is aangebracht. Een balkon is voorzien van een balustrade of borstwering en toegankelijk uit de daaraan grenzende binnenruimte door middel van een deur.

Bestemmingsplanwijziging

In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een bepaald gebied. Als uw bouwplan of gewenste gebruiksfunctie niet overeenkomt met de regels van het bestemmingsplan is het eventueel mogelijk, door middel van een omgevingsvergunning, alsnog uw plan vergunt te krijgen.

Bijgebouw garageBijgebouw en garage

Een bijgebouw is een zelfstandig bouwwerk. Het bouwwerk staat niet in directe verbinding met je woning. Ook wordt het via een aparte toegangsdeur bereikt welke geen directe verbinding geeft aan de woning.

Carport

Een carport is vaak aan de voorzijde van het huis en vanuit het straatbeeld zichtbaar. In de meeste gevallen is er dan wel een vergunning nodig. Ook hier moet u met een aantal zaken rekening houden, zoals de hoogte van de carport.

dakkapel vergunningDakkapel

Een dakkapel is een uitbouw van het schuin dakvlak, meestal bestaand uit een raamkozijn met beweegbare onderdelen, twee driehoekvormige zijwanden en een afdekking.

dakopbouw vergunningDakopbouw

Een dakopbouw is een ruimte, kamer of verdieping die op het dak wordt gebouwd, maar kan ook een koepel, torentje of liftkamer zijn.

Dakterras

Een dakopbouw is een ruimte, kamer of verdieping die op het dak wordt gebouwd, maar kan ook een koepel, torentje of liftkamer zijn.

erker uitbouw vergunningErker uitbouw

Een erker is een ruimte, in plattegrond  halfrond, rechthoekig of trapeziumvormig, als uitbreiding van een ruimte of ander vertrek in een gebouw. Deze staat in open verbinding met dit vertrek en stekt uit buiten de gevel. De buitenzijde wordt begrensd door kozijnen. 

Funderingsherstel

Voor een funderingsherstel is er altijd een omgevingsvergunning aanvraag noodzakelijk. Deze aanvraag kunnen wij voor u uit handen nemen.

gevelwijzigingGevelwijziging en kozijnen

U maakt van twee ramen één groot raam, vervangt de openslaande deuren door een schuifpui of u plaatst een heel ander model buitendeur.  Allemaal zaken waardoor uw raam- of deurkozijn zichtbaar verandert en waardoor wellicht zelfs de constructie van de buitengevel wijzigt.

Herontwikkeling

Een herontwikkeling houdt in dat u een bestaand pand wilt transformeren naar een andere bestemming, bijvoorbeeld: een kantoor naar een appartementencomplex of een kerkgebouw naar een hotel, enzovoorts.

monumenten vergunningMonumenten

Een monument is een overblijfsel van kunst, architectuur, cultuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, wetenschappelijke, volkskundige, artistieke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

nieuwbouw vergunningNieuwbouw

De term nieuwbouw geldt voor nieuw gebouwde constructies, zoals een nieuw gebouwd huis, straat of wijk.

Overkapping vergunningOverkapping en veranda

Een overkapping is een verzamelnaam van allerlei verschillende soorten overkappingen. Je hebt ze als carport, stationskap, perronkap, baldakijn, enzovoort.

Samenvoegen

U wilt uw pand vergroten door twee panden samen te voegen. Dit gaat vaak hand in hand met een omgevingsvergunning voor een verbouwing. Doorgaans wilt men bij een samenvoeging namelijk een doorgang maken tussen de twee panden.

serre vergunningSerre

Een serre is een aanbouw op de begane grond aan een woning, soms vrijstaand, die grotendeels uit glas bestaat.

Slopen

Of u een sloopvergunning nodig heeft, ligt grotendeels aan de hoeveelheid sloopafval die u heeft. Zodra u meer dan 10m³ sloopafval heeft, is een sloopvergunning verplicht. 10m³ staat ongeveer gelijk aan een container vol afval.

Splitsen

Met splitsen bedoelen we het opdelen van een pand in appartementsrechten. Deze rechten zijn nodig, omdat het pand anders alleen als geheel kan worden verkocht. Om een splitsing uit te voeren heeft u een splitsingsvergunning nodig.

VerbouwingsvergunningVerbouwing

Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw. Dit kan een uitbreiding zijn, maar ook een gewijzigde indeling, zoals een nieuwe badkamer of een bijkeuken.