• Omgevingsvergunning voor elke klus

Type omgevingsvergunningen

Aanbouw

Een aanbouw of uitbouw is een bouwwerk wat tegen een bestaand gebouw is geconstrueerd. Vanuit het basisgebouw is directe toegang tot het aan- of aangebouwde middels bijvoorbeeld een deur.

Dakterras vergunningBalkon

Een balkon is een uitbouw aan een bovenverdieping van een gebouw. Het beschikt over en balustrade of borstwering en is toegankelijk via de deur van de daaraan grenzende binnenruimte.

Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplan bevat de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een bepaald gebied. Indien het bouwplan of de gewenste gebruiksfunctie niet overeenkomt met de voorwaarden van het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid dat het plan middels een omgevingsvergunning alsnog vergunt wordt.

Bijgebouw garageBijgebouw en garage

Een bijgebouw is een opzichzelfstaand gebouw dat meestal niet in directe verbinding staat met de basiswoning. Het kan via een aparte toegangsdeur bereikt worden.

Carport

Een carport is een overkapping gevestigd aan de voorzijde van meestal een woonhuis.

dakkapel vergunningDakkapel

Een dakkapel is een uitbreiding van het schuin dakvlak. Het bestaat veelal uit een raamkozijn met beweeglijke onderdelen, twee driehoekvormige zijwanden en een afdekking.

dakopbouw vergunningDakopbouw

Een dakopbouw is in de meeste gevallen een verdieping, kamer of ruimte die op een dak is gebouwd. Het kan echter ook een koepel, liftkamer of torentje zijn.

Dakterras

Een dakterras is een terrein op een plat dak. Een dakterras wordt veelal aangelegd als er geen ruimte beschikbaar is voor een tuin.

erker uitbouw vergunningErker uitbouw

Een erker is een uitbouw aan een gevel en staat in directe verbinding met de woning. Het wordt begrensd met kozijnen.

Funderingsherstel

Voor een funderingsherstel is er altijd een omgevingsvergunning aanvraag noodzakelijk. Deze aanvraag kunnen wij voor u uit handen nemen.

gevelwijzigingGevelwijziging en kozijnen

Bij een gevelwijziging wordt het deurkozijn zichtbaar aangepast en kan de constructie van de buitengevel mogelijk veranderen. De openslaande deuren worden bijvoorbeeld vervangen door een schuifpui of er worden van twee ramen één groot raam gemaakt.

Herontwikkeling

Een herontwikkeling houdt in dat een bestaand pand getransformeerd wordt naar een andere bestemming. Een kantoor transformeert bijvoorbeeld naar een appartementencomplex.

monumenten vergunningMonumenten

Monumenten zijn restante gebouwen die over het algemeen gewaardeerd worden om de historische, industrieel-archeologische, wetenschappelijke, volkskundige of sociaal-culturele betekenis.

nieuwbouw vergunningNieuwbouw

Het begrip nieuwbouw duidt op een nieuw gebouwde constructie, bijvoorbeeld een nieuw gebouwde wijk, straat of huis.

Overkapping vergunningOverkapping en veranda

Een overkapping is een verzamelnaam van diverse soorten overkappingen, zoals onder andere een carport, stationskap, perronkap, baldakijn etc.

Samenvoegen

Samenvoegen houdt in dat twee panden samengevoegd worden tot één pand.

serre vergunningSerre

Een serre is in de meeste gevallen een aanbouw aan een woning, maar kan ook vrijstaand zijn. Het bestaat grotendeels uit glas.

Slopen

Met slopen wordt het afbreken van veelal oude en niet meer bruikbare gebouwen of installaties bedoeld.

Splitsen

Splitsen is het opdelen van een pand in appartementsrechten. Zonder deze rechten kan een pand enkel als geheel worden verkocht.

VerbouwingsvergunningVerbouwing

Bij een verbouwing wordt een bouwkundige aanpassing gedaan aan een bestaand bouwwerk, bijvoorbeeld een uitbreiding of gewijzigde indeling, zoals een nieuwe badkamer of bijkeuken.

Omgevingsvergunningspecialist.nl Copyright 2020 | Sitemap